Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng





Quyết định thưởng 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) cho các tập thể tham gia Chuyên án 719T triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên về thành phố Hải Phòng

Thời gian 26/07/2019 15:03
Quyết định thưởng 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) cho các tập thể tham gia Chuyên án 719T triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên về thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - 2018

Thời gian 26/07/2019 15:01
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - 2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (09/7/1984 – 09/7/2019)

Thời gian 26/07/2019 14:59
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (09/7/1984 – 09/7/2019)

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh quận Kiến An, Đông Hải Phòng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Thời gian 26/07/2019 14:57
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh quận Kiến An, Đông Hải Phòng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể và 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019

Thời gian 26/07/2019 14:56
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể và 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 04 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng

Thời gian 26/07/2019 14:54
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 04 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn