Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/09/2020 09:40

Thông báo số 120/TB-VP ngày 23/9/2020 của Văn phòng UBND thành phố về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng quý ngày 15/9/2020

Thông báo số 120/TB-VP ngày 23/9/2020 của Văn phòng UBND thành phố về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng quý ngày 15/9/2020

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS