Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Hội nghị kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hỗ trợ kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác đầu tư kinh doanh

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 16/8 tại Khách sạn Avani Habour View, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổ chức “Hội nghị kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” tại Hải Phòng nhằm tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp thông qua hoạt động kết nối tìm kiếm đối tác đầu tư kinh doanh, góp phần tăng năng lực sản xuất, quản lý của doanh nghiệp trong nước tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là một trong những hoạt động hướng tới sự kiện Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS