Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 26/10, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS