Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Sở Y tế Hải Phòng thông tin về các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 ngày 12/5

(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 12/5, thực hiện xét nghiệm 77 trường hợp F1 của BN 3210 (tại huyện Tiên Lãng) đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngành Y tế đã xác định 678 trường hợp F2, tiến hành lấy mẫu 616 trường hợp, trong đó 362 trường hợp có kết quả âm tính, 254 trường hợp đang chờ kết quả.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS