Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Ghi nhanh từ tâm dịch Đà Nẵng: Mong chờ ngày chiến thắng trở về

(Haiphong.gov.vn) - Ngay khi vào Đà Nẵng, các thầy thuốc, điều dưỡng Đoàn Hải Phòng đã bắt tay vào việc. Ai cũng hối hả, gấp gáp, chỉ với mong muốn là được sát cánh cùng thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế dồn lực, ngăn chặn thành công, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Khi ấy, niềm vui sẽ nhân lên nhiều lần trong ngày trở về chiến thắng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn