Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Chuyến xe “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương” chở hơn 7 tấn vải thiều từ tâm dịch Bắc Giang về đến Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) – Vào 20h ngày 22/6, chuyến xe “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương” chở hơn 7 tấn vải thiều từ tâm dịch Bắc Giang vượt qua các chốt kiểm dịch về đến Hải Phòng và đi đến các địa phương, đơn vị.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS