Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Hội nghị Thành ủy lầ thứ 2: Cho ý kiến về tổng kết công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 26/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021 – 2025.

Hội nghị Thành ủy lầ thứ 2: Cho ý kiến về tổng kết công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 26/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021 – 2025.

Thông cáo báo chí kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI chiều ngày 15/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Thành ủy về tiến độ đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 3 ngày (ngày 13, 14, 15 tháng 10 năm 2020) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

Hải Phòng nỗ lực đổi mới

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng Khóa XVI (2020 - 2025), Tạp chí Kinh tế Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về thành công của nhiệm kỳ qua, mục tiêu và thách thức của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn