Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2020 09:56

Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (tuần từ 14/9/2020 đến 20/9/2020)

Thời gian

Nguyễn Văn Tùng
Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Xuân Bình
Phó Chủ tịch TT UBND TP

Lê Khắc Nam
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Đình Chuyến
Phó Chủ tịch UBND TP

Thứ hai
(14/09)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Dự kiến) Nghe Sở Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng báo cáo về công tác thi đua khen thưởng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố
14:00:(Đã duyệt) Họp Ban cán sự đảng UBNDTP

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố
14:00:(Đã duyệt) Họp Ban cán sự đảng UBNDTP

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố
14:00: (Đã duyệt) Họp Ban cán sự đảng UBNDTP

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố
14:00:(Đã duyệt) Họp Ban cán sự đảng UBNDTP

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố
14:00:(Đã duyệt) Họp Ban cán sự đảng UBNDTP

Thứ ba
(15/09)

Sáng

8:00:(Dự kiến) Nghe báo cáo đề xuất Dự án phát triển thủy sản vốn vay WB

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên và công tác tổ chức Lễ Khánh thành Dự án

8:00:(Đã duyệt) Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2020

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Họp nghe giải quyết kiến nghị của một số công dân huyện Tiên Lãng

14:00:(Dự kiến) Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (cho ý kiến khen thưởng cấp Nhà nước)

14:00:(Dự kiến) Kiểm tra công tác cải tạo, nâng cấp Cung VHLĐ HN Việt Tiệp

15:00:(Dự kiến) Họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị Lễ động thổ Dự án Nhà máy sản xuất USI Việt Nam

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
(16/09)

Sáng

8:00:(Dự kiến) Chủ tịch họp nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và đấu giá đất của các quận, huyện.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Họp thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2807/BKHĐT-QLKKT ngày 29/4/2020 ngày 29/4/2020

Làm việc tại cơ quan

17:00:(Đã duyệt) Tiếp Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội

14:00:(Dự kiến) Họp nghe báo cáo tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
(17/09)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội tại Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Họp nghe việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Quang Đắc, huyện Vĩnh Bảo

Chiều

18:30:(Đã duyệt) Tiếp Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Đã duyệt) Làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội tại quận Hải An, huyện Thủy Nguyên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
(18/09)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội tại huyện Thủy Nguyên

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội

8:00:(Dự kiến) Họp nghe báo  cáo tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
(19/09)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật
(20/09)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Lịch có thể thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS