Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/09/2019 14:51

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 26 (từ ngày 24/06/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 26 (từ ngày 24/06/2019)

Thời gian

Nguyễn Văn Tùng
Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Xuân Bình
Phó Chủ tịch TT UBND TP

Lê Khắc Nam
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Đình Chuyến
Phó Chủ tịch UBND TP

Thứ hai
(24/06)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ (trực tuyến) tháng 6 (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ (trực tuyến) tháng 6
10:00:(Đã duyệt) Dự khai trương Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, tại Hội trường tầng 2, trụ sở Văn phòng Chính phủ (10 giờ 15 phút);
Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ. (CV Nguyễn Ngọc Việt)

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ (trực tuyến) tháng 6
10:00:(Đã duyệt) Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (CV Đồng Hoàng Hưng)

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ (trực tuyến) tháng 6

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ (trực tuyến) tháng 6

Chiều

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố
16:30:(Đã duyệt) nghe báo cáo cưỡng chế 3 hộ dân tại quận Hải An (CV Phạm Khắc Thành)

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố
14:00:(Đã duyệt) Dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” tại Hà Nội (CV Nguyễn Ngọc Việt)

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố

14:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND thành phố

Thứ ba
(25/06)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị Phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ (Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại Hưng Yên) (CV Lê Minh Phương(TH))
8:00:
(Dự kiến) Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 (CV Nguyễn Duy Giáp)
8:00:
(Dự kiến) Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với một số công dân chung cư N1, N2 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. (CV Nguyễn Duy Giáp)

7:30:(Đã duyệt) Dự Hội nghị Huyện ủy Vĩnh Bảo (CV Nguyễn Thanh Tùng)

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị Tuyên dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2018 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14:00:(Dự kiến) Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 (CV Nguyễn Duy Giáp)
16:00:
(Dự kiến) họp Thường trực Thành ủy (CV Vũ Hữu Kháng)

14:00:(Đã duyệt) Họp Hội đồng thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên (Chủ trì: Phó Chủ tịch TT UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng).
Địa điểm: UBND thành phố.
Giao Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Hội đồng. (CV Phạm Thành Trung)
17:00:
(Đã duyệt) Làm việc với Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1 (CV Lê Minh Phương(TH))

14:00:(Đã duyệt) Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (CV Đồng Hoàng Hưng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
(26/06)

Sáng

8:30:(Đã duyệt) Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tại Nhà hát lớn (CT phát biểu) (CV Lương Thị Minh Hạnh)

8:30:(Dự kiến) Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ (CV Lương Thị Minh Hạnh)

8:00:(Dự kiến) Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (nghe Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng/2019)
8:30:(Đã duyệt) Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ (CV Lương Thị Minh Hạnh)

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị trực tuyến "Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019". (CV Nguyễn Trần Dương (DuongNT))

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy quân sự thành phố tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố (CV Hòa Quang Dự)

14:00:(Dự kiến) Họp Hội đồng xét chuyển vào các ngạch Thanh tra (Chủ trì: Phó Chủ tịch TT UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng).
Địa điểm: UBND thành phố.
Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp. (CV Phạm Thành Trung)

14:00:(Dự kiến) Họp với Ban KT-NS Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, quận Đồ Sơn (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
(27/06)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Phó Thủ tướng TT Trương Hòa Bình chủ trì (đã phát hành Giấy mời) (CV Trần Văn Thiện)

8:00:(Dự kiến) Hội nghị Thành ủy (nghe Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng/2019)

8:00:(Dự kiến) Hội nghị Thành ủy (nghe Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng/2019)
8:30:(Đã duyệt) Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam (CV Phạm Văn Sửu)

8:00:(Dự kiến) Hội nghị Thành ủy (nghe Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng/2019)

8:00:(Dự kiến) Hội nghị Thành ủy (nghe Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng/2019)

Chiều

14:00:(Dự kiến) Làm việc với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và Chủ đầu tư về việc lắp đặt một số biển quảng cáo trên địa bàn thành phố (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

14:00:(Đã duyệt) Họp tiến độ triển khai Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND (CV Nguyễn Thanh Tùng)
16:00:
(Dự kiến) Làm việc với Đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam (CV Phạm Văn Lượng)

14:00:(Đã duyệt) Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XIV (CV Lương Thị Minh Hạnh)
14:00:
(Dự kiến) Làm việc với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và Chủ đầu tư về việc lắp đặt một số biển quảng cáo trên địa bàn thành phố (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
(28/06)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (BT phát biểu)
11:00:(Đã duyệt) dự cơm tại TTHN

7:30:(Đã duyệt) Dự Đại hội MTTQ VN thành phố (CV Lương Thị Minh Hạnh)

7:30:(Đã duyệt) Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XIV (CV Lương Thị Minh Hạnh)

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm 2019, Cụm thi đua số 1, Thanh tra Chính phủ tại Cát Bà (CV Trần Văn Thiện)

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14:30:(Dự kiến) nghe báo cáo phương án hỗ trợ di dời các đơn vị tại Cảng cá Cát Bà, kiến nghị của Công ty Đức Giang và phương án quy hoạch Cảng cá Trân Châu (CV Phạm Anh Tuấn)

14:00:(Đã duyệt) Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
(29/06)

Sáng

8:00:(Dự kiến) dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ đoàn TNCS đầu tiên của cả nước tại Công ty Xi măng Hải Phòng
8:00:(Dự kiến) họp nghe báo cáo về thanh toán quỹ đất BT xây dựng chung cư cũ (CV Hoàng Trung Hiếu)

 

8:30:(Đã duyệt) Dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên của cả nước (CV Đồng Hoàng Hưng)

8:30:(Dự kiến) Dự Gặp mặt kỷ niệm 65 ngày truyền thống Trung đoàn 50 tại Đồ Sơn (CV Hòa Quang Dự)

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật
(30/06)

Sáng

 

 

9:00:(Đã duyệt) Dự Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa quốc tế tại huyện Vĩnh Bảo (CV Nguyễn Chí Công)

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn