Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/05/2019 16:57

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 18 (từ ngày 29/04/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 18 (từ ngày 29/04/2019)

Thời gian

Nguyễn Văn Tùng
Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Xuân Bình
Phó Chủ tịch TT UBND TP

Lê Khắc Nam
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Đình Chuyến
Phó Chủ tịch UBND TP

Thứ hai
(29/04)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) đi kiểm tra khảo sát cùng tập đoàn Lavifood (chưa có giờ cụ thể) (CV Chu Đức Anh)

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

Thứ ba
(30/04)

Sáng

9:00:(Đã duyệt) Họp Thường trực Thành ủy: (1) nghe kịch bản chi tiết Lễ hội hoa phượng (2) nghe phương án phân luồng giao thông, bảo đảm ANTT

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ
19:30:(Đã duyệt) Dự chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch "Đồ Sơn, Miền di sản" (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ
19:30:(Dự kiến) Dự Liên hoan du lịch "Đồ Sơn - Miền di sản" năm 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

Thứ tư
(01/05)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

8:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

14:00:(Đã duyệt) Nghỉ lễ

Thứ năm
(02/05)

Sáng

8:30:(Đã duyệt) họp thường trực Thành ủy (1) 8h30-9h30 nghe công tác chuẩn bị khởi công Haiphofood (2) 9h30-10h30 nghe về đón chuyến bay của hãng hàng không Bambo (3) 10h30-11h30 nghe về công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri của TTg (CV Lê Minh Phương(TH))

8:30:(Đã duyệt) họp thường trực Thành ủy (1) 8h30-9h30 nghe công tác chuẩn bị khởi công Haiphofood (2) 9h30-10h30 nghe về đón chuyến bay của hãng hàng không Bambo (3) 10h30-11h30 nghe về công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri của TTg (CV Lê Minh Phương(TH))

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Nghe báo cáo KH tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Họp Thường trực Thành ủy (1) 14h-15h30 nghe công tác chuẩn bị khởi công cầu sông Hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền, cầu vượt Nguyễn Văn Linh và đường Hồ Sen-Cầu Rào 2
(2) 15h30 nghe công tác xác báo đại biểu Lễ hội Hoa phượng (CV Lê Minh Phương(TH))

14:00:(Đã duyệt) Họp Thường trực Thành ủy (1) 14h-15h30 nghe công tác chuẩn bị khởi công cầu sông Hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền, cầu vượt Nguyễn Văn Linh và đường Hồ Sen-Cầu Rào 2
(2) 15h30 nghe công tác xác báo đại biểu Lễ hội Hoa phượng (CV Lê Minh Phương(TH))

14:00:(Dự kiến) Họp Thường trực Thành ủy (1) 14h-15h30 nghe công tác chuẩn bị khởi công cầu sông Hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền, cầu vượt Nguyễn Văn Linh và đường Hồ Sen-Cầu Rào 2
(2) 15h30 nghe công tác xác báo đại biểu Lễ hội Hoa phượng (CV Lê Minh Phương(TH))
14:00:
(Đã duyệt) Họp Tổ công tác phục vụ chuẩn bị Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019 (CV Đồng Hoàng Hưng)

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Đã duyệt) Nghe Thanh tra thành phố báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại của ông Lê Đức Trọng, huyện Cát Hải (CV Nguyễn Duy Giáp)
15:30:
(Đã duyệt) Nghe các ngành báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại của ông Cao Thiệu Tường và ông Hoàng Danh Hiển, quận Ngô Quyền (CV Nguyễn Duy Giáp)

Thứ sáu
(03/05)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (CV Vũ Tiến Dũng)

8:00:(Dự kiến) viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (CV Vũ Tiến Dũng)

8:00:(Dự kiến) viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (CV Vũ Tiến Dũng)

8:00:(Dự kiến) Giao ban Lãnh đạo UBND TP: Nghe việc bán đấu giá đất tại số 4 Trần Phú (CV Đinh Danh Vượng)

8:00:(Đã duyệt) Giao ban Lãnh đạo UBND TP: Nghe việc bán đấu giá đất tại số 4 Trần Phú (CV Đinh Danh Vượng)

Chiều

14:00:(Dự kiến) họp Thường trực Thành ủy (CV Lê Minh Phương(TH))

14:00:(Dự kiến) họp Thường trực Thành ủy (CV Lê Minh Phương(TH))
14:00:
(Đã duyệt) Họp nghe báo cáo công tác trật tự đường hè (CV Nguyễn Thanh Tùng)

14:00:(Đã duyệt) Dự Hội thảo dự án Luật Dân quân tự vệ và dự án Luật Dự bị động viên do Ủy ban QPAN Quốc hội tổ chức tại Thái Nguyên (CV Hòa Quang Dự)

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Đã duyệt) Kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Nút giao Nguyễn Văn Linh, khởi công tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường chợ Con (CV Vũ Chí Quân)

Thứ bảy
(04/05)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Họp Ban Thường vụ Thành ủy về: 1) Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo; 2) Thông qua báo cáo phục vụ chương trình đồng chí Thủ tướng CP làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy; 3) Thông qua Quy chế về tổ chức các chuyến công tác, dự mít tinh, kỷ niệm...

8:00:(Đã duyệt) Họp Ban Thường vụ Thành ủy về: 1) Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo; 2) Thông qua báo cáo phục vụ chương trình đồng chí Thủ tướng CP làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy; 3) Thông qua Quy chế về tổ chức các chuyến công tác, dự mít tinh, kỷ niệm...
8:00:(Dự kiến) Nghe báo cáo về dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố năm 2019

8:00:(Đã duyệt) Họp Ban Thường vụ Thành ủy về: 1) Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo; 2) Thông qua báo cáo phục vụ chương trình đồng chí Thủ tướng CP làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy; 3) Thông qua Quy chế về tổ chức các chuyến công tác, dự mít tinh, kỷ niệm...

8:00:(Dự kiến) Kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Dự án Minato (CV Nguyễn Thanh Tùng)

8:30:(Đã duyệt) Nghe báo cáo Kế hoạch phối hợp tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 tại thành phố Hải Phòng (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Chiều

14:00:(Hoãn) họp TT HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP thống nhất nội dung kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND TP
15:00:(Hoãn) Dự công bố Chánh án Tòa án nhân dân thành phố (CV Trần Văn Thiện)

14:00:(Đã duyệt) họp TT HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP thống nhất nội dung kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND TP

14:00:(Đã duyệt) họp TT HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP thống nhất nội dung kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND TP

14:00:(Đã duyệt) họp TT HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP thống nhất nội dung kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND TP

14:00:(Đã duyệt) họp TT HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP thống nhất nội dung kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND TP

Chủ nhật
(05/05)

Sáng

9:00:(Đã duyệt) Dự Lễ ra quân thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, chốt điểm, mật phục, phòng, chống tội phạm tại CVH Việt Tiệp (CV Hòa Quang Dự)

 

8:00:(Dự kiến) Dự chương trình Thủ tướng CP gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh (CV Phạm Văn Sửu)

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn