Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/05/2019 16:53

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 15 (từ ngày 08/04/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 15 (từ ngày 08/04/2019)

Thời gian

Nguyễn Văn Tùng
Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Xuân Bình
Phó Chủ tịch TT UBND TP

Lê Khắc Nam
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Đình Chuyến
Phó Chủ tịch UBND TP

Thứ hai
(08/04)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) họp Ban Thường vụ Thành ủy về tiểu ban văn kiện (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) họp Ban Thường vụ Thành ủy về tiểu ban văn kiện (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) họp Ban Thường vụ Thành ủy (CV Lê Minh Phương(TH))

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Kiểm tra dịch tả lợn châu Phi (CV Nguyễn Trung Hiếu)

Chiều

14:30:(Đã duyệt) Họp Ban thường vụ thành uỷ (CV Lê Minh Phương(TH))

14:00:(Đã duyệt) Họp Ban thường vụ thành uỷ (CV Lê Minh Phương(TH))

14:00:(Dự kiến) họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố (CV Lê Minh Phương(TH))
14:00:
(Đã duyệt) họp Ban Thường vụ Thành ủy (CV Lê Minh Phương(TH))

14:00:(Dự kiến) họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố (CV Lê Minh Phương(TH))

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
(09/04)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Dự hội nghị Thành uỷ (CV Lê Minh Phương(TH))

7:30:(Đã duyệt) Hội đồng kiểm tra sát hạch thí sinh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển (làm bài thi viết trên máy tính) (CV Trịnh Thị Liên Hương)
8:00:
(Đã duyệt) Dự hội nghị Thành uỷ (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2018 (CV Đồng Hoàng Hưng)
8:00:
(Đã duyệt) Dự hội nghị Thành uỷ (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) Dự hội nghị Thành uỷ (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) Hội nghị Thành ủy (CV Lê Minh Phương(TH))

Chiều

14:00:(Đã duyệt) làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước về kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án phát triển giao thông đô thị (đã phát hành GM ngày 6/4/2019) (CV Nguyễn Ngọc Hùng)
14:00:
(Dự kiến) Họp Thường trực Thành uỷ (CV Lê Minh Phương(TH))
15:30:
(Đã duyệt) nghe báo cáo về đầu tư công trung hạn (CV Nguyễn Ngọc Hùng)
16:30:
(Đã duyệt) nghe báo cáo về GPMB khu vườn ươn, nút giao Lê Hồng Phong (CV Phạm Văn Mỹ)

14:00:(Dự kiến) Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đường hè, mỹ quan đô thị (CV Nguyễn Thanh Tùng)
16:00:
(Đã duyệt) Nghe báo cáo về việc chuẩn bị đảo chiều đường Cầu Đất và điều chỉnh phân luồng các tuyến đường lân cận (CV Nguyễn Thái Hòa)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Đã duyệt) Nghe báo cáo tiến độ Dự án Đường Hồ Sen - Cầu Rào II (CV Vũ Chí Quân)

Thứ tư
(10/04)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) nghe báo cáo về việc thu hồi nhà nhà nước để đấu giá (CV Hoàng Trung Hiếu)

8:00:(Dự kiến) Dự Lễ ký giao ước thi đua khối các ngành kinh tế (CV Vũ Hữu Kháng)
8:00:
(Đã duyệt) Họp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8:00:(Đã duyệt) Họp triển khai Kế hoạch Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng năm 2019

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2018 (CV Trần Duy Lâm)

8:00:(Đã duyệt) Nghe Thanh tra thành phố báo cáo về Kết quả thanh tra tại đảo Cát Ông, Cát Hải. (CV Trần Văn Thiện)
10:00:
(Đã duyệt) Nghe Thanh tra thành phố báo cáo về giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Trọng, Cát Hải. (CV Nguyễn Duy Giáp)

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Nghe báo cáo các dự án Tập đoàn FLC dự kiến đầu tư (CV Phạm Huy Hoàng)
15:00:
(Đã duyệt) Họp Thường trực Thành ủy (CV Nguyễn Đức Quỳnh)
16:30:
(Đã duyệt) làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị thuộc tập đoàn đóng tại Hải Phòng (đã phát hành Giấy mời) (CV Đinh Danh Vượng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Dự kiến) Họp Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2019 (CV Đinh Danh Vượng)

14:00:(Đã duyệt) Nghe báo cáo tiến độ xóa bỏ các điểm tập kết vật liệu xây dựng phía ngoài đê đoạn từ cầu Rào 1 đến cầu Rào 2 , quận Dương Kinh (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Thứ năm
(11/04)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Họp tại Hà Nội (CV Hòa Quang Dự)

8:00:(Dự kiến) Nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 32 (CV Hoàng Trung Hiếu)

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố (CV Phạm Văn Sửu)
8:00:
(Dự kiến) Dự Hội nghị sơ kết 3 năm và Kế hoạch 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế tại Hà Nội (CV Nguyễn Đình Thuận)

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Nghe báo cáo việc cấp GCN Dự án tại Ngõ 91 Thiên Lôi và Dự án tại 15 Nguyễn Công Trứ (CV Phạm Anh Tuấn)
10:30:
(Đã duyệt) Họp về quỹ đất BT thanh toán cho Dự án chung cư cũ (CV Phạm Anh Tuấn)

Chiều

15:00:(Đã duyệt) nghe báo cáo về GPMB 95 hộ dân khu vực đầm Tân Hoa, KĐT Bắc Sông Cấm (CV Phạm Huy Hoàng)
16:30:
(Đã duyệt) UBND TP làm việc với các Sở, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông các tuyến đường trung tâm các huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố năm 2019 (Đã phát hành Giấy mời). (CV Nguyễn Ngọc Hùng)

14:00:(Dự kiến) Họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo về việc triển khai thực hiện NQ45 của Bộ Chính trị (CV Nguyễn Thái Hòa)

Làm việc tại cơ quan

18:30:(Đã duyệt) Dự Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào tại Đại sứ quán Lào (CV Trần Duy Lâm)

14:00:(Đã duyệt) Nghe một số nội dung sau:
(1) Đoàn liên ngành theo Quyết định số 517 báo cáo kết quả rà soát việc thuê đất, nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Thụy.
(2) Báo cáo việc xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính cua Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên (CV Phạm Văn Mỹ)

Thứ sáu
(12/04)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) nghe báo cáo về việc triển khai dự án của Vinaconex và các dự án liên quan (CV Phạm Huy Hoàng)
8:00:
(Dự kiến) Nghe báo cáo tình hình sử dụng vốn bổ sung vốn điều lệ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Các Công ty thủy nông (CV Nguyễn Đỗ Minh)

8:00:(Dự kiến) Họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về việc triển khai thực hiện NQ45 của Bộ Chính trị (CV Hoàng Trung Hiếu)

8:00:(Đã duyệt) Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2019 (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2019 (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Chiều

14:00:(Dự kiến) Họp Thường trực Thành ủy
14:00:(Dự kiến) Họp rà soát, hoàn thiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Dự kiến) Nghe Liên đoàn Lao động thành phố báo cáo về công tác sửa chữa nâng cấp Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp (CV Phạm Văn Sửu)

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Đã duyệt) Nghe báo cáo về việc sử dụng đất của 2 Công ty Nông nghiệp (CV Phạm Anh Tuấn)

Thứ bảy
(13/04)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật
(14/04)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn