Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/05/2019 16:50

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 13 (từ ngày 25/03/2019)

  

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 13 (từ ngày 25/03/2019)

Thời gian

Nguyễn Văn Tùng
Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Xuân Bình
Phó Chủ tịch TT UBND TP

Lê Khắc Nam
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch UBND TP

Nguyễn Đình Chuyến
Phó Chủ tịch UBND TP

Thứ hai
(25/03)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) nghe báo cáo:
(1) các dự án đã giao đất chưa tính tiền thuê đất, DN đã sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện thủ tục giao đất, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất (2) Việc quản lý sử dụng đất CTy chăn nuôi cũ và Cty giống cây trồng cũ (3) Việc thu, nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (4) thiết kế, đơn giá áp phan mặt đường (5) cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng (CV Phạm Khắc Thành)
11:45:
(Đã duyệt) tiếp cơm đoàn giám sát quốc hội về chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về PCCC tại Draco Thăng Long (CV Phạm Văn Sửu)

8:30:(Đã duyệt) Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn lập- Cầu Hàn- Quốc lộ 37 và dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn lập- cầu Đăng-Quốc lộ 37 (CV Đặng Quốc Khánh)

Làm việc tại cơ quan

8:00:(Đã duyệt) Làm việc với đoàn giám sát quốc hội về chuyên để thực hiện chính sách pháp luật về PCCC (CV Phạm Văn Sửu)
11:45:
(Đã duyệt) Tiếp cơm đoàn giám sát quốc hội về chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về PCCC tại Draco Thăng Long (CV Phạm Văn Sửu)

8:00:(Đã duyệt) Họp về thu tiền đất; các Cty nông nghiệp và thu thuế tài nguyên nước (CV Phạm Anh Tuấn)

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Làm việc với Đoàn giám sát quốc hội về chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về PCCC tại TTHN thành phố (CV Phạm Văn Sửu)
16:30:
(Đã duyệt) Nghe báo cáo về phân bổ kinh phí sửa chữa cho công an thành phố (CV Nguyễn Ngọc Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Đã duyệt) Làm việc với đoàn giám sát quốc hội về chuyên để thực hiện chính sách pháp luật về PCCC (CV Phạm Văn Sửu)

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
(26/03)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) dự kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa 15 (CV Lê Minh Phương(TH))
11:30:
(Đã duyệt) dự cơm tại TTHN thành phố (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) dự kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa 15 (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) Dự kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa 15 (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) Dự kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa 15 (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Đã duyệt) Dự Phiên tòa hành chính (CV Trần Văn Thiện)

Chiều

14:30:(Đã duyệt) nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất nội Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW (CV Lê Minh Phương(TH))
17:00:
(Đã duyệt) Làm việc với ông Quang Nhiệt điện Hải Phòng (CV Vũ Chí Quân)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
(27/03)

Sáng

9:15:(Đã duyệt) làm việc với Tập đoàn FLC (chương trình do VPTU) (CV Chu Đức Anh)

8:00:(Đã duyệt) Nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin năm 2019; Đề cương ấn phẩm "Kỷ yếu tổng quan tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng".

8:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 (CV Hòa Quang Dự)

8:00:(Dự kiến) Tham gia Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018" tại Sở Tài chính (CV Nguyễn Thị Thu Trang)

8:00:(Đã duyệt) Đối thoại với Tòa án (CV Trần Văn Thiện)

Chiều

14:30:(Đã duyệt) (1) nghe về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng quận Lê Chân (2) vụ cà phê ao và khu Đầm Trung (CV Phạm Khắc Thành)
16:30:
(Đã duyệt) nghe STNMT, STC và Công ty ACS báo cáo việc hoàn trả kinh phí đầu tư tại khu vực Cánh Diều, Dương Kinh (CV Phạm Anh Tuấn)

14:00:(Đã duyệt) Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND (CV Nguyễn Thanh Tùng)

13:30:(Đã duyệt) Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 (CV Hòa Quang Dự)

14:45:(Đã duyệt) Dự họp tại Trụ sở Chính phủ (CV Trịnh Thị Liên Hương)

14:00:(Dự kiến) Nghe UBND quận hải An báo cáo về dự thảo Kế hoạch cưỡng chế 143 công trình vi phạm trên khu đất quốc phòng tại phường Tràng Cát và phường Thành Tô, quận Hải An (CV Hòa Quang Dự)
14:00:
(Đã duyệt) Họp Hội đồng xử lý kỷ luật công chức (CV Phạm Thành Trung)

Thứ năm
(28/03)

Sáng

9:00:(Đã duyệt) Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương 2018; kiểm toán việc xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (Gđ 1). (CV Nguyễn Ngọc Hùng)

8:00:(Đã duyệt) Họp Hội đồng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển (CV Phạm Thành Trung)
9:00:
(Đã duyệt) Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương 2018; kiểm toán việc xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (Gđ 1). (CV Nguyễn Ngọc Hùng)

8:00:(Dự kiến) Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam tại quận Đồ Sơn (CV Nguyễn Đức Quỳnh)
8:30:
(Dự kiến) Dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Thành đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong Hải Phòng (CV Đồng Hoàng Hưng)

8:00:(Dự kiến) Tham gia Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018" tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (CV Nguyễn Thị Thu Trang)
8:00:
(Dự kiến) Dự Hội nghị công bố chỉ số PCI tại Hà Nội
8:00:(Đã duyệt) Họp tại trụ sở Chính phủ (CV Nguyễn Trung Hiếu)

8:00:(Đã duyệt) Kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành Thủy sản do quận Đồ Sơn tổ chức (Chủ tịch phân công) (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Chiều

14:00:(Đã duyệt) nghe báo cáo về cưỡng chế các hộ dân tại KĐT Bắc Sông Cấm (CV Phạm Huy Hoàng)
16:00:
(Đã duyệt) làm việc với Tập đoàn Geleximco tại TTHN (chương trình do VPTU) (CV Hoàng Trung Hiếu)

14:00:(Dự kiến) Kiểm tra tiến độ thi công Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (CV Chu Đức Anh)

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Dự kiến) Tham gia Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018" tại Hội Nông dân thành phố (Đi khảo sát Dự án chăn nuôi gà thương phẩm xã Hồng Phong, huyện An Dương). (CV Nguyễn Thị Thu Trang)

14:00:(Đã duyệt) Nghe báo cáo tiến độ xóa bỏ các điểm tập kết vật liệu xây dựng phía ngoài đê đoạn từ cầu Rào 1 đến cầu Rào 2 , quận Dương Kinh (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Thứ sáu
(29/03)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ trực tuyến Quý I/2019

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ trực tuyến Quý I/2019
8:00:(Đã duyệt) Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp huyện (tại Văn phòng Thành ủy, số 5 Đinh Tiên Hoàng) (CV Phạm Thành Trung)

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ trực tuyến Quý I/2019

8:00:(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ trực tuyến Quý I/2019

8:00:(Đã duyệt) Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 (CV Đào Văn Thuấn)
8:00:
(Đã duyệt) Họp phiên thường kỳ trực tuyến Quý I/2019

Chiều

14:00:(Đã duyệt) Họp Thường trực Thành ủy (CV Lê Minh Phương(TH))

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Dự kiến) Dự họp Thường trực Thành ủy về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)
15:00:
(Đã duyệt) Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà, Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019 tại Cát Bà (CV Nguyễn Đức Quỳnh)
19:00:
(Đã duyệt) Dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch Cát Bà năm 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

Làm việc tại cơ quan

14:00:(Đã duyệt) Dự Hội nghị Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp (CV Nguyễn Trung Hiếu)

Thứ bảy
(30/03)

Sáng

8:00:(Đã duyệt) nghe báo cáo về việc sắp xếp tài sản công phục vụ chỉnh trang đô thị tại khu vực sân vận động Máy Tơ và khu vực trụ sở quận Hồng Bàng cũ (CV Chu Đức Anh)
10:30:
(Đã duyệt) Tiếp Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Vân Nam-Trung Quốc tại TNHH, sau đó dự cơm tại tòa 45 tầng (chương trình VPTU thực hiện) (CV Lê Minh Phương(TH))

8:00:(Dự kiến) Tiếp đoàn tỉnh Vân Nam (CV Trần Duy Lâm)

7:30:(Dự kiến) Dự Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên các tỉnh, thành phố lần thứ 26 - năm 2019 (CV Đồng Hoàng Hưng)
8:00:
(Dự kiến) Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Phong trào "Kế hoạch nhỏ" giai đoạn 20132018 khu vực phía Bắc (CV Đồng Hoàng Hưng)

 

8:00:(Đã duyệt) Trao tặng bò cho nhân dân huyện Vĩnh Bảo (CV Nguyễn Trung Hiếu)

Chiều

 

14:00:(Dự kiến) Đi thăm và làm việc với các đơn vi cùng Đoàn tỉnh Vân Nam (CV Nguyễn Thái Hòa)

13:30:(Dự kiến) Dự Lễ ra quân khai thác vụ cá Nam và thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2019 tại Cát Bà (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

 

13:30:(Đã duyệt) Lễ thả cá tái tạo nguồn thủy sản tại Cát Bà (Chủ tịch phân công) (CV Nguyễn Đỗ Minh)

Chủ nhật
(31/03)

Sáng

 

 

8:30:(Dự kiến) Dự chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch "Du thuyền trên vịnh Lan Hạ" (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

 

 

Chiều

14:00:(Dự kiến) đi cát bà dự lễ hội kỷ niệm 60 năm làng cá (CV Nguyễn Ngọc Tú)
18:00:
(Dự kiến) dự cơm Lễ hội 60 năm làng cá tại Cát Bà (CV Nguyễn Ngọc Tú)
20:00:
(Đã duyệt) Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

20:00:(Đã duyệt) Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

13:30:(Dự kiến) Dự Giải đua thuyền Rồng trên biển mở rộng - Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 25 năm 2019 tại Cát Bà (CV Nguyễn Đức Quỳnh)
20:00:
(Đã duyệt) Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

20:00:(Đã duyệt) Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)

17:00:(Đã duyệt) Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngành Thủy sản (Tại Quảng Ninh) (Chủ tịch phân công) (CV Nguyễn Đỗ Minh)
20:00:
(Đã duyệt) Dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá, Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019 (CV Nguyễn Đức Quỳnh)


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn