Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 01 (từ ngày 31/12/2018)

Thời gian 16/05/2019 16:20
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 01 (từ ngày 31/12/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 52 (từ ngày 24/12/2018)

Thời gian 28/12/2018 11:04
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 52 (từ ngày 24/12/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 51 (từ ngày 17/12/2018)

Thời gian 28/12/2018 11:01
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 51 (từ ngày 17/12/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 50 (từ ngày 10/12/2018)

Thời gian 28/12/2018 10:59
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 50 (từ ngày 10/12/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 49 (từ ngày 03/12/2018)

Thời gian 28/12/2018 10:56
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 49 (từ ngày 03/12/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 48 (từ ngày 26/11/2018)

Thời gian 28/12/2018 10:53
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 48 (từ ngày 26/11/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 47 (từ ngày 19/11/2018)

Thời gian 28/12/2018 10:41
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 47 (từ ngày 19/11/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 46 (từ ngày 12/11/2018)

Thời gian 28/12/2018 10:38
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 46 (từ ngày 12/11/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 45 (từ ngày 05/11/2018)

Thời gian 28/12/2018 10:32
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 45 (từ ngày 05/11/2018)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 44 (từ ngày 29/10/2018)

Thời gian 31/10/2018 16:48
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 44 (từ ngày 29/10/2018)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS