Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 11 (từ ngày 11/03/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:47
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 11 (từ ngày 11/03/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 10 (từ ngày 04/03/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:45
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 10 (từ ngày 04/03/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 09 (từ ngày 25/02/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:44
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 09 (từ ngày 25/02/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 08 (từ ngày 18/02/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:42
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 08 (từ ngày 18/02/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 07 (từ ngày 11/02/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:40
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 07 (từ ngày 11/02/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 06 (từ ngày 04/02/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:38
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 06 (từ ngày 04/02/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 05 (từ ngày 28/1/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:36
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 05 (từ ngày 28/1/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 04 (từ ngày 21/1/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:34
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 04 (từ ngày 21/1/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 03 (từ ngày 14/1/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:31
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 03 (từ ngày 14/1/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 02 (từ ngày 01/7/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:22
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 02 (từ ngày 01/7/2019)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS