Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 21 (từ ngày 20/05/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:35
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 21 (từ ngày 20/05/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 20 (từ ngày 13/05/2019)

Thời gian 16/05/2019 17:00
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 20 (từ ngày 13/05/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 19 (từ ngày 06/05/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:58
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 19 (từ ngày 06/05/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 18 (từ ngày 29/04/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:57
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 18 (từ ngày 29/04/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 17 (từ ngày 22/04/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:56
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 17 (từ ngày 22/04/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 16 (từ ngày 15/04/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:54
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 16 (từ ngày 15/04/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 15 (từ ngày 08/04/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:53
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 15 (từ ngày 08/04/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 14 (từ ngày 01/04/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:52
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 14 (từ ngày 01/04/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 13 (từ ngày 25/03/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:50
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 13 (từ ngày 25/03/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 12 (từ ngày 18/03/2019)

Thời gian 16/05/2019 16:48
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 12 (từ ngày 18/03/2019)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS