Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 31 (từ ngày 29/07/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:02
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 31 (từ ngày 29/07/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 30 (từ ngày 22/07/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:00
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 30 (từ ngày 22/07/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 29 (từ ngày 15/07/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:59
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 29 (từ ngày 15/07/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 28 (từ ngày 08/07/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:55
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 28 (từ ngày 08/07/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 27 (từ ngày 01/07/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:53
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 27 (từ ngày 01/07/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 26 (từ ngày 24/06/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:51
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 26 (từ ngày 24/06/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 25 (từ ngày 17/06/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:49
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 25 (từ ngày 17/06/2019)


Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 23 (từ ngày 03/06/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:44
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 23 (từ ngày 03/06/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 22 (từ ngày 27/05/2019)

Thời gian 20/09/2019 14:38
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 22 (từ ngày 27/05/2019)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS