Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 38 (từ ngày 16/09/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:28
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 38 (từ ngày 16/09/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 37 (từ ngày 09/09/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:22
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 37 (từ ngày 09/09/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 36 (từ ngày 02/09/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:18
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 36 (từ ngày 02/09/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 35 (từ ngày 26/08/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:13
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 35 (từ ngày 26/08/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 34 (từ ngày 19/08/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:11
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 34 (từ ngày 19/08/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 33 (từ ngày 12/08/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:06
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 33 (từ ngày 12/08/2019)

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 32 (từ ngày 05/08/2019)

Thời gian 20/09/2019 15:04
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 32 (từ ngày 05/08/2019)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn