Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát động Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 9/4, tại hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; phát động Cuộc thi chính luận và tập huấn kỹ năng viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “về xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”. Trong đó, nội dung đề cập tới tư duy Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa; căn dặn của Bác đối với thành phố Hải Phòng trong phát triển kinh tế và văn hóa; thành phố Hải Phòng thực hiện phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa hiện nay; từ đó liên hệ thực tiễn khi học và làm theo Bác đối với từng tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến Chuyên đề năm 2024.

Đây là năm thứ 4, Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát động, được thành phố triển khai mạnh mẽ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, “phủ xanh” thông tin tích cực từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. 

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát động Cuộc thi chính luận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2024 vào Kế hoạch năm của đơn vị; chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung và cam kết thực hiện học và làm theo lời dạy của Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2024 đảm bảo chất lượng, mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian tham gia.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về nội dung, kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 và Chuyên đề toàn khóa. Chú trọng triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, chỉ đạo đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp; đăng ký mô hình “dân vận khéo” năm 2024; thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá kết quả việc thực hiện làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động vào dịp cuối năm 2024.

Hồng Nhung
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn