Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng hóa của thành phố

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 266/KH-UBND triển khai các giải pháp xúc tiến xuất khẩu của thành phố giai đoạn sau dịch Covid-19, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng hóa.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS