Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/09/2016 09:40

Đặng Văn Minh(1910 - 2000)

Đặng Văn Minh(1910 - 2000)

Tên khai sinh là Đặng Văn Minh. Khi hoạt động bí mật có bí danh Mỹ, Chấn, Trần Kiên. Ông sinh ngày 1/1/1910 tại làng Bách Tính nay thuộc xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.


Được các chiến sĩ cộng sản lớp đầu ở nhà máy xi măng như: Đào Duy Thỉnh, Lê Đông, Phương, Bồi... giúo đỡ, giáo dục Đặng Văn Minh đã tham gia các hoạt động cách mạng từ năm 1931, tham gia ái hữu ở đây. Năm 1937 được Chi bộ Đảng cộng sản Đông Dương của nhà máy kết nạp vào Đảng, năm 1938 được chỉ định làm bí thư chi bộ một phân xưởng. Đầu năm 1946, được chỉ định tham gia Ban thường vụ tỉnh Nam Định. Năm 1947, Xứ ủy điều ông về Hà Nam giữ chức vụ phó bí thư tỉnh uỷ kiêm chủ nhiệm Việt Minh tỉnh. Khi liên tỉnh Hải Kiến tách ra ông chuyển về làm bí thư tỉnh uỷ tỉnh Kiến An từ 1948 đến 1952. Thời gian này toàn tỉnh Kiến An đã bị địch chiếm đóng, hoàn cảnh vô cùng khó khăn ông đã cùng Ban chấp hành tỉnh lãnh đạo quân dân Kiến An đấu tranh chống địch trên các mặt trận quân sự, chính trị, văn hoá, tư tưởng vô cùng cam go. Quyết liệt. Khi khu Tả ngạn sông Hồng thành lập ông được điều về tham gia khu uỷ, uỷ viên uỷ ban kháng chiến hành chính khu, phụ trách khối nội chính rồi Giám đốc khu Công an. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi chuẩn bị tiếp quản khu tập kết 300 ngày, ông được cử tham gia ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng do ông Đỗ Mười làm Bí thư, đồng thời là uỷ viên Uỷ ban hành chính kiêm Giám đốc Công an Hải Phòng.

Từ 1966 dến 1976, ông được bầu làm Bí thư thành uỷ Hải Phòng đại diện Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá 4, 5, 6. Uỷ viên ban Thường vụ quốc hội khóa 5.

Ông nghỉ hưu năm 1977 và qua đời tại Hải Phòng ngày 22/3/2000.

Do công lao thành tích cống hiến, ông đã được tặng: Huân chương độc lập hạng nhất, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì an ninh tổ quốc, Huy chương vì hệ trẻ.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS