Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước bảo đảm thống nhất và hiệu quả

(Haiphong.gov.vn) - Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và hiệu quả Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 67/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Căn cước.

Kế hoạch yêu cầu phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn thành phố. Nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật. 

Đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước. 

Theo Kế hoạch, thời gian tới cần tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước. Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan, hoàn thành trước tháng 6/2024.

Bên cạnh đó, giao Công an thành phố phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước. Xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân theo quy định tại Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với đó tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Cẩm Nhung
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn