Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/09/2018 11:11

Tăng cường quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tăng cường quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Để giải quyết nhanh tình trạng tồn đọng phế liệu tại các cảng biển và ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố giao, tập trung kiểm tra, rà soát công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Phó Chủ tịch đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp cùng Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu để làm thủ tục nhận hàng, đồng thời sẽ kiên quyết xử lý các doanh nghiệp chậm trễ và có hành vi vi phạm, theo đúng quy định của pháp luật.


Bến container Tân Cảng tại khu vực Đình Vũ . Ảnh: Duy Thịnh

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về giải quyết tình trạng tồn đọng phế liệu ở các cảng biển. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các Bộ, ngành, cùng UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Trong đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải phối hợp cùng các Bộ, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát để sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến quy trình, quy định cấp phép, nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam theo hình thức rút gọn.

Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý ngay việc vận chuyển, bốc dỡ các lô hàng phế liệu nhập khẩu không có Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường hoặc không rõ địa chỉ nơi nhận (vô chủ) đã được bốc dỡ lên các cảng biển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu để làm thủ tục nhận hàng, thành lập Đoàn thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn