Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/07/2015 15:40

Sớm cải thiện vệ sinh môi trường tại Khu xử lý rác thải Đình Vũ

Sớm cải thiện vệ sinh môi trường tại Khu xử lý rác thải Đình Vũ

 

Để giảm thiểu tác động của Khu xử lý rác thải Đình Vũ đến các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Đình Vũ, ổn định quy hoạch chung của Khu xử lý rác thải Đình Vũ đến năm 2020. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng triển khai ngay việc trồng cây xanh cách ly xung quanh Khu xử lý rác thải Đình Vũ theo quy hoạch được duyệt. Trước mắt tiến hành trồng cây xanh ngay trên đoạn dài khoảng 300m, đối diện với trục đường 356 và một số nhà máy của KCN Đình Vũ bằng nguồn vốn dự phòng, nhằm điều hòa tiểu khí hậu và tạo thành bức tường xanh ngăn cách giữa khu xử lý rác thải với KCN.

Về việc sử dụng điện, nước phục vụ công tác xử lý rác và nước rỉ rác của Khu xử lý rác thải Đình Vũ, Phó Chủ tịch yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ để ký hợp đồng sử dụng điện, nước thay thế cho việc sử dụng điện máy phát không ổn định như hiện nay. Đồng thời, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng sớm triển khai việc tiếp nhận, xử lý rác tại ô rác 3C1+3C2, xử lý nhằm giảm lượng rác tập trung tại một điểm, góp phần giảm thiểu tác động của Khu xử lý rác thải Đình Vũ đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Đình Vũ. Phó Chủ tịch cũng đề nghị khi giới thiệu địa điểm đầu tư tại khu vực gần Khu xử lý rác thải Đình Vũ, Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ cần lưu ý đến khoảng cách an toàn vệ sinh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” mã số QCVN 07:2010/BXD và cung cấp các thông tin liên quan cần thiết cho nhà đầu tư.

Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An có vị trí thuộc phạm vi quy hoạch KCN Đình Vũ, có quy mô diện tích khoảng 29 ha, được quy hoạch khai thác đến năm 2020. Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ bắt đầu hoạt động từ năm 2004 với diện tích 29,6ha, hiện nay khu xử lý đã sử dụng hết 5,3ha của ô rác số 1, số 2; ô rác số 4, số 5 đang trong giai đoạn đền bù GPMB, công ty đang vận hành ô rác số 3A. Hàng ngày, Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ tiếp nhận khoảng 350 tấn/ngày, chiếm 40% lượng rác về Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ và Tràng Cát.

 
Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn