Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/06/2015 16:59

Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý và Xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng

Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý và Xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng


UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 1259/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý và Xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng, do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Theo điều chỉnh dự án kỳ này, giai đoạn 1 sử dụng công nghệ ủ vi sinh để xử lý chất thải đô thị; cung cấp thiết bị kỹ nghệ để chuẩn hóa rác thành sản phẩm hữu cơ có ích; cung cấp thiết bị tiếp nhận rác, thiết bị cho nhà máy chế biến phân ủ có công suất xử lý 200 tấn chất thải đô thị mỗi ngày; xây dựng nhà bảo vệ, bờ bao, cây xanh cách ly, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước rỉ rác và ô chôn lấp số 2 (diện tích 5.624,52) tại khu đất còn lại (diện tích 39.964,90m2) theo Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND thành phố. Dự án điều chỉnh 18,5 ha để xây dựng nhà máy xử lý và bãi chôn lấp chất thải rắn, với nguồn vốn đầu tư sử dụng vốn vay ưu đãi của Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

 

Thùy Chi

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn