Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/02/2019 17:14

Các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

Các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

Thành phố hiện có 6 khu xử lý chất thải rắn cấp thành phố (hiện có 2 Dự án đã đi vào hoạt động là Khu xử lý Đình Vũ và Khu xử lý Tràng Cát) và 8 khu xử lý cấp huyện. Một số khu xử lý cấp thành phố và cấp huyện đang trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

* Khu xử lý cấp thành phố:

1. Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên có quy mô quy hoạch 35ha với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và triển khai dự án theo nguồn vốn vay ODA từ năm 2004, hiện đang giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công: từ tháng 11/2015 dự kiến đến hết năm 2019 hoàn thành.

2. Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát: Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khu xử lý chất thải xây dựng trên địa bàn thành phố với quy mô 5 ha (Công văn số 5348/UBND-XD ngày 24/8/2017 của UBND thành phố).

3. Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ: Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Khu bãi Đình Vũ với quy mô 5 ha, mục đích để tiếp nhận rác từ 2 quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Công văn số 6919/UBND-XD ngày 24/8/2017 của UBND thành phố).

4. Khu xử lý chất thải rắn Quang Trung - Quang Hưng tại xã Quang Trung và Quang Hưng, huyện An Lão có quy mô 4 ha với chức năng xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết năm 2013 và cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014.

5. Khu xử lý chất thải rắn Đồng Văn tại xã Đại Bản, huyện An Dương có quy mô 20 ha đến 30 ha với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp.

6. Khu xử lý chất thải rắn An Sơn tại xã Lại Xuân huyện Thủy Nguyên (dự phòng) với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại.

* Khu xử lý cấp huyện:

1. Huyện Thủy Nguyên: Khu xử lý chất thải rắn Minh Tân xã Minh Tân có quy mô 16 ha, với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp. Dự án đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và môi trường và đang vận hành.

2. Huyện Vĩnh Bảo: Khu xử lý rác thải tập trung của huyện Vĩnh Bảo (diện tích 6 ha) tại Km 22+600 bãi ngoài đê hữu sông Thái Bình, xã Trấn Dương (UBND thành phố đồng ý chủ trương xây dựng tại Văn bản số 1659/UBND -MT ngày 4/4/2018).

3. Huyện Cát Hải: Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà tại thị trấn Cát Bà có quy mô 4 ha với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự án đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đang thực hiện thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường.

4. Huyện Tiên Lãng: Khu xử lý chất thải rắn Cấp Tiến thuộc xã Cấp Tiến có quy mô 30 ha, với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt. UBND huyện Tiên Lãng đã có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để UBND thành phố phê duyệt. Dự án do liên danh Công ty Cổ phần thương mại du lịch Thành Vinh và Công ty Chế tạo thiết bị Môi trường xanh Vinh Hoa làm Chủ đầu tư (Dự án xử lý chất thải rắn không chôn lấp công nghệ RE-CD - tái tạo năng lượng theo cơ chế phát triển sạch) công suất 50 tấn/ngày.

5. Huyện An Lão: Khu xử lý chất thải rắn được quy hoạch tại thôn Ngọc Chử - xã Trường Thọ có quy mô 10 ha.

6. Huyện Kiến Thụy: Khu xử lý chất thải rắn Tân Trào thuộc xã Tân Trào có quy mô 10ha với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

7. Huyện Cát Hải: Khu xử lý chất thải rắn Đồng Bài thị trấn Cát Hải, có quy mô 5ha với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

8. Huyện Bạch Long Vỹ: Khu xử lý chất thải rắn Bạch Long Vỹ có quy mô 0,6 ha xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn