Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng


Các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

Thời gian 15/02/2019 17:14
Thành phố hiện có 6 khu xử lý chất thải rắn cấp thành phố (hiện có 2 Dự án đã đi vào hoạt động là Khu xử lý Đình Vũ và Khu xử lý Tràng Cát) và 8 khu xử lý cấp huyện. Một số khu xử lý cấp thành phố và cấp huyện đang trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:


Tăng cường năng lực bảo vệ con người và quản lý thiên tai ở Việt nam

Thời gian 22/11/2018 12:30
Sáng 22/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng diễn ra Hội thảo quốc tế Dự án “Tăng cường năng lực bảo vệ con người và quản lý thiên tai ở Việt Nam – Áp dụng cho thành phố Hải Phòng và tỉnh Hòa Bình” (Dự án VietProtection).

Tăng cường quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thời gian 06/09/2018 11:11
Để giải quyết nhanh tình trạng tồn đọng phế liệu tại các cảng biển và ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam,Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố giao.

Tăng cường quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thời gian 06/09/2018 11:11
Để giải quyết nhanh tình trạng tồn đọng phế liệu tại các cảng biển và ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam,Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố giao.

Xử lý triệt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thời gian 22/08/2018 17:23
Vừa qua, Văn phòng UBND thành phố ban hành công văn số 3933/VP-MT về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao các Sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Xử lý triệt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thời gian 22/08/2018 17:23
Vừa qua, Văn phòng UBND thành phố ban hành công văn số 3933/VP-MT về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao các Sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 18/12/2016 21:27
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải rắn ở nông thôn và quản lý điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

Thời gian 19/10/2016 15:33
Quyết định Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải rắn ở nông thôn và quản lý điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn