Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/06/2020 10:12

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kiến Thụy

Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kiến Thụy

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn