Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/11/2020 15:34

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thủy Nguyên (Đợt 2)

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3557 phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thủy Nguyên.

Theo đó, tổng số sự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất là 05 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 55,63 ha.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện Thủy Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thủy Nguyên theo quy định; rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của huyện, loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

UBND huyện Thủy Nguyên có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Thùy Chi

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS