Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kiến Thụy

Thời gian 26/11/2021 16:47
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kiến Thụy.

Phê duyệt bổ sung (đợt 2) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hồng Bàng

Thời gian 10/11/2021 16:53
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định về việc phê duyệt bổ sung (đợt 2) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hồng Bàng.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thủy Nguyên

Thời gian 05/11/2021 11:16
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thủy Nguyên.

Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Ngô Quyền

Thời gian 05/11/2021 11:10
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định về việc phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Ngô Quyền.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện An Lão

Thời gian 22/10/2021 16:05
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Lão.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Kiến An

Thời gian 14/10/2021 08:41
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 13/10/2021, về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Kiến An.

Công khai và cung cấp kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

Thời gian 07/09/2021 09:22
(Haiphong.gov.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường công khai toàn văn Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 và Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND thành phố báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hải Phòng.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Lê Chân

Thời gian 18/08/2021 16:00
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Lê Chân.

Ban hành Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo năm 2020

Thời gian 04/12/2020 07:44
(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 3656 phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Bảo. Theo đó, tổng số dự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất gồm 19 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 8,32ha.

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thủy Nguyên (Đợt 2)

Thời gian 26/11/2020 15:34
(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3557 phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thủy Nguyên. Theo đó, tổng số sự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất là 05 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 55,63 ha.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn