Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/11/2012 09:27

Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khi thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực núi Thung (khu D núi Trại Sơn), xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên do Công ty cổ phần Thương mại Tân Hoàn An làm chủ đầu tư

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn