Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Ứng phó với Bão số 1 CHABA: Tiếp tục giám sát chặt chẽ, thông tin dự báo chính xác kịp thời

(Haipphong.gov.vn) - Sáng 2/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành -  Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị trực tuyến với 16 địa phương và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo công tác ứng phó Bão số 1, có tên quốc tế CHABA.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS