Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng định kỳ 5 năm đến năm 2030

Thời gian 28/02/2023 10:54
Kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng định kỳ 5 năm đến năm 2030

Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố

Thời gian 06/01/2023 10:33
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Thành Ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Thời gian 16/12/2022 10:44
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa của thành phố Hải Phòng đến năm 2030

Thời gian 08/12/2022 10:27
Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa của thành phố Hải Phòng đến năm 2030, mục tiêu thực hiện công tác ngoại giao văn hóa một cách đồng bộ thống nhất, để ngoại giao văn hóa là trụ cột trong công tác đối ngoại của thành phố.

Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 04/11/2022 10:47
Triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trọng điểm của khu vực phía Bắc và cả nước về dịch vụ cảng biển và logistics

Thời gian 25/10/2021 08:02
(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 238/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động cảng biển, dịch vụ logistics đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ban hành Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo năm 2020

Thời gian 04/12/2020 07:44
(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 3656 phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Bảo. Theo đó, tổng số dự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất gồm 19 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 8,32ha.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn