Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thành lập và triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Thời gian 02/04/2020 08:34
Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện khẩn trương thành lập và triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

Không tiếp xúc, giao dịch, bán hàng cho khách hàng không đeo khẩu trang theo quy định.

Thời gian 01/04/2020 11:14
Trong những ngày gần đây dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến mới, phức tạp. Chính phủ đã xác định dịch COVID-19 đang bước sang giai đoạn 3 và thời gian này có tính chất quyết định trong việc phòng chống quyết liệt đối với dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phổ, đồng thời nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, phòng tránh việc lây nhiễm chéo, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người dân toàn thành phô; Sở Công Thương đê nghị UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố về các biện pháp phòng chông dịch


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn