Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/07/2016 10:05

Danh sách Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng

Danh sách Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng

I. Danh sách Ban Thường trực:

 1. Chủ tịch: Cao Xuân Liên

     ĐT: 0313.842.290

 2. Phó Chủ tịch thường trực: Nguyễn Thị Minh Phương

     ĐT: 0313.842.224

 3. Phó Chủ tịch: Đỗ Tràng Thành

     ĐT: 0313.823.583

 4. Phó Chủ tịch: Vũ Anh Thư

     ĐT: 0313.823.584

 5. Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng:  Uông Minh Long
     ĐT: 0313.746.222

 6. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo: Phạm Thị Ngọc Hân

     ĐT: 0313.746157

 7. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào: Nguyễn Ngọc Phương

     ĐT: 0313. 746333

 8.  Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tôn giáo – Dân tộc: Nguyễn Duy Triển

     ĐT: 0313.3842.241

 

II. Danh sách cán bộ trưởng, phó các ban:

  1. Chánh Văn phòng: Uông Minh Long
  2. Trưởng ban Tổ chức: Bùi Văn Bắc
  3.Trưởng Ban Tuyên giáo: Phạm Thị Ngọc Hân

  4.Trưởng Ban Phong trào: Nguyễn Ngọc Phương

  5.Trưởng Ban Tôn giáo-Dân tộc: Nguyễn Duy Triển
 

  6. Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật: Vũ Thị Tĩnh
  7. Phó trưởng Ban Tổ chức: Trần Anh Long

  8.Phó trưởng Ban Phong trào: Lê Thiên Hà

  9. Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật: Ngô Duy Độ; Đào Tuấn Điệp
 

 10. Phó trưởng Ban Tôn giáo - Dân tộc: Phạm Văn Diệp
 11. Phó Chánh Văn phòng: Đặng Kiên Trung; Đặng Thị Loan

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS