Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/07/2021 18:00

Quận Ngô Quyền

Quận Ngô Quyền

Trụ sở: Số 19 Đà Nẵng – Ngô Quyền

Máy thường trực: 0225.3836787 - 0225.3836519

Fax: 0225.3551468

Hộp thư cơ quan: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubngoquyen@haiphong.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch: Đinh Minh Tuấn

Email: dinhminhtuan@haiphong.gov.vn

2. Phó Chủ tịch: Lê Chưởng

Email: lechuongnq@haiphong.gov.vn

3. Phó Chủ tịch: Đặng Văn Khởi

Email: dangvankhoi@haiphong.gov.vn

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn