Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/09/2020 11:38

Quận Lê Chân

Quận Lê Chân

Trụ sở: Số 10 Hồ Sen – Lê Chân

Máy thường trực: 0225.3846814

Fax: 0225.3853184

Hộp thư cơ quan: ublechan@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ublechan@haiphong.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN:

1. Ông Nguyễn Văn Phiệt - Chủ tịch UBND quận 

2.  Ông Phạm Việt Anh - Phó Chủ tịch UBND quận

3. Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận


 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn