Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/07/2020 02:50

Quận Kiến An

Quận Kiến An

Trụ sở: Số 2 Cao Toàn – Kiến An

Máy thường trực: 02253.876.500

Hộp thư cơ quan: ubkienan@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubkienan@haiphong.gov.vn
 

I. Lãnh đạo UBND quận

Chủ tịch:                           Nguyễn  Trường Sơn

Email:                               nguyentruongson@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch:                    Phạm Thị Phượng

Email:                             phamthiphuongka@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch:                   Phan Lương Thụy

Email:                               phanluongthuy@haiphong.gov.vn

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS