Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/08/2020 08:58

Quận Hồng Bàng

Quận Hồng Bàng

Trụ sở: 06 Đường Hồng Bàng - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Máy thường trực: 0225.3745850

Fax: 0225.3842566

Hộp thư cơ quan: ubhongbang@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubhongbang@haiphong.gov.vn

 

1. Lãnh đạo UBND quận:

Chủ tịch UBND quận: Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại cơ quan: 0225. 3745.237

Email: nguyenminhtuanhb@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND quận: Đỗ Việt Hưng

Email: doviethung21@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND quận: Dương Đức Hoàn

Email: duongduchoan.qhb@haiphong.gov.vn

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS