Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/08/2021 17:00

Quận Hải An

Quận Hải An

Trụ sở: Đường Lê Hồng Phong – Hải An

Máy thường trực: 0225.3871515

Fax: 0225.3871872

Hộp thư cơ quan: ubhaian@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubhaian@haiphong.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO UBND QUẬN:

1. Chủ tịch UBND quận: Dương Đình Ổn

2. Phó Chủ tịch UBND quận: Nguyễn Văn Tuấn

3. Phó Chủ tịch UBND quận: Trần Thị Kim Oanh

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn