Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2020 17:00

Quận Dương Kinh

Quận Dương Kinh

Trụ sở: Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Dương Kinh

Máy thường trực: 0225.3880640

Fax: 0225.3880640

Hộp thư cơ quan: ubduongkinh@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubduongkinh@haiphong.gov.vn

 

CHỦ TỊCH UBND QUẬN:

Nguyễn Minh Phương


PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN:

1. Đặng Xuân Điện 

2. Nguyễn Trí Nhân 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn