Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/07/2021 11:00

Quận Đồ Sơn

Quận Đồ Sơn

Trụ sở: 195 Lý Thánh Tông, Phường Ngọc Xuyên

Máy thường trực: 0225.3861303

Fax: 0225.3862554

Hộp thư cơ quan: ubdoson@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubdoson@haiphong.gov.vn

 

1. Lãnh đạo UBND quận:

Chủ tịch UBND quận: Trần Khắc Kiên

Email: trankhackien.ds@haiphong.gov.vn


Phó Chủ tịch UBND quận: Nguyễn Quang Dũng

Email: nguyendung.ds@haiphong.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND quận: Phạm Hoàng Tuấn

Email: phamhoangtuan.ds@haiphong.gov.vn

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn