Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/09/2020 11:30

Huyện Vĩnh Bảo

Huyện Vĩnh Bảo

Trụ sở: Số 08 đường 20/8, Thị Trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo

Máy thường trực: 0225.3884237

Fax: 0225.3884853

Hộp thư cơ quan: ubvinhbao@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubvinhbao@haiphong.gov.vn

 

I- Ban lãnh đạo UBND huyện:

- Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Đức Cảnh

- Các Phó Chủ tịch:

1. Vũ Xuân Quang

2. Phạm Quốc Hiệu

3. Vũ Duy Tân

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS