Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/07/2021 17:00

Huyện Tiên Lãng

Huyện Tiên Lãng

Trụ sở: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng

Máy thường trực: 0225.3883108

Fax: 0225.3883353

Hộp thư cơ quan: ubtienlang@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubtienlang@haiphong.gov.vn

 

Lãnh đạo UBND:

Chủ tịch: Bùi Thành Cương

Phó Chủ tịch:  Nguyễn Ngọc Huy

Phó Chủ tịchVũ Văn Dũng

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn