Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/08/2021 09:00

Huyện Thủy Nguyên

Huyện Thủy Nguyên

 

Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.874420 - Fax: 02253.774645

Hộp thư cơ quan: ubthuynguyen@haiphong.gov.vn

 

Chủ tịch: Nguyễn Huy Hoàng

Email: nguyenhuyhoang@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Viển

Email: nguyenvanvientn@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch: Đinh Chính Quyền

Email: dinhchinhquyen@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch: Uông Minh Long

Email: uongminhlong@haiphong.gov.vn

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn