Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/07/2021 09:00

Huyện Kiến Thụy

Huyện Kiến Thụy

Trụ sở: thị trấn Núi Đối

Máy thường trực: 0225.3881220 - 0225.3881331

Fax: 0225.3881601

Hộp thư cơ quan: ubkienthuy@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubkienthuy@haiphong.gov.vn


Lãnh đạo UBND huyện:

Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Tuấn

Email: tuannguyenvan@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND huyện: Phạm Tiến Thuật

Email: phamtienthuat@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND huyện: Lưu Văn Thụy

Email: luuvanthuy@haiphong.gov.vn

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn