Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/08/2020 15:00

Huyện Cát Hải

Huyện Cát Hải

Trụ sở: Khu 2 Thị trấn Cát Bà

Máy thường trực: 0225.3888232 – 0225.3887865

Fax: 0225.3888423

Hộp thư cơ quan: ubcathai@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubcathai@haiphong.gov.vn

 

1. Lãnh đạo UBND huyện:

BÙI TUẤN MẠNH, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Tel:   02253.888.263
Email: buituanmanh@haiphong.gov.vn


NGUYỄN QUANG VINH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Tel:  02253.888.322
Email: nguyenquangvinh.ch@haiphong.gov.vn


HOÀNG TRUNG CƯỜNG, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Email: hoangtrungcuong@haiphong.gov.vn
 

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS