Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/04/2021 11:00

Huyện Bạch Long Vỹ

Huyện Bạch Long Vỹ

Huyện Bạch Long Vỹ

- Trụ sở: Huyện Bạch Long Vỹ

- Hộp thư cơ quan: ubbachlongvy@haiphong.gov.vn

- Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubbachlongvy@haiphong.gov.vn

- Máy thường trực: 02253.889509.

- Fax: 02253.889700.

* Văn phòng đại diện: 24 Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Máy thường trưc: 02253.842327; 02253.823048

- Fax: 02253.747365

* Lãnh đạo UBND huyện:

1. Ông: Trần Quang Tường - Chủ tịch UBND huyện.

2. Ông: Đào Minh Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn