Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/07/2021 08:00

Huyện An Lão

Huyện An Lão

Trụ sở: Thị trấn An Lão

Máy thường trực: 0225.3872251

Fax: 0225.3872978

Hộp thư cơ quan: ubanlao@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubanlao@haiphong.gov.vn

 

 I. Lãnh đạo UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện: Ngô Thị Thanh Thủy

Email: ngothithanhthuy.al@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Quốc Thịnh

Email: nguyenquocthinh.al@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Mạnh Thắng

Email: nguyenmanhthang.al@haiphong.gov.vn

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn