Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/08/2021 09:36

Huyện An Dương

Huyện An Dương

Trụ sở: Thị trấn An Dương

Máy thường trực: 0225.3871515

Fax: 0225.3871872

Hộp thư cơ quan: ubanduong@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_ubanduong@haiphong.gov.vn

 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 

1

Phạm Việt Hùng

Chủ tịch UBND

 

phamviethung.ad@haiphong.gov.vn

2

Lương Thế Quý

Phó Chủ tịch UBND

 

 

3

Lê Văn Cường

Phó CT UBND

0912274904

levancuong02@haiphong.gov.vn

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn